Panel

   

Saygıdeğer meslektaşlarım,

Her yıl düzenlediğimiz Kadın Sağlığı panellerinin bu yıl konusu, günlük klinik pratiğimizde sıkça karşılaştığımız operasyon komplikasyonları, önleme ve çözüm yaklaşımlarıdır. Mesleğimizi zor şartlarda icra ederken karşılaştığımız sorunlara yaklaşımda, sorunun medikal halledilmesi kadar önemli bir konuda; komplikasyon oluştuğunda çözüm ve iletişim sürecinin iyi yönetilmesidir. Bu nedenle ikinci konu olarak hepimizin karşılaşabileceği ve maalesef medyanın özel ilgisini çeken malpraktis ve sürecinin yönetimini seçtik.

Panel konuşmacı ve oturum başkanları konularında ülkemizin yetiştirdiği en yetkin akademisyenlerinden oluşmaktadır.


Panelimize katılımınız bizleri mutlu edecektir.


Saygılarımla,

Prof. Dr. Fuat Demirci
Kadın Sağlığı Direktörü