Program

2015 Yılı 11. Kadın Sağlığı Paneli

I. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yusuf Ziya Yergök, Prof. Dr. Atıl Yüksel
08:30 - 09:15 KAHVALTI ve KAYIT
09:15 - 09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI
09:30 - 09:45 Vajinal doğum komplikasyonları: önlem ve tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu
09:45 - 10:00 Sezaryen komplikasyonları: önlem ve tedavi yaklaşımları Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu
10:00 - 10:15 Postpartum kanamalar: önlem ve tedavi yaklaşımları Dr. Fehmi Yazıcıoğlu
10:15 - 10:30 İnkontinans ve prolapsus cerrahisi komplikasyonları: önlem ve tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Fuat Demirci
11:20 - 11:40 Laparoskopik Cerrahi Komplikasyonlar: Önlem ve Tedavi Prof. Dr. Gürkan Uncu
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 Kahve Molası
II. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Prof. Dr. Umur Çolgar
11:00 - 11:15 Küçük müdahaleler ve komplikasyonları: D&C, RİA, HSG, Koterizasyon, Bartolin kisti v.b. Prof. Dr. Sedat Kadanalı
11:15 - 11:30 Açık myomektomi teknikleri ve komplikasyonları Prof. Dr. Faruk Buyru
11:30 - 11:45 Laparaskopi komplikasyonları: önlem ve tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Bülent Urman
11:00 - 11:15 Küçük müdahaleler ve komplikasyonları: D&C, RİA, HSG, Koterizasyon, Bartolin kisti v.b. Prof. Dr. Sedat Kadanalı
11:45 - 12:00 Histeroskopi komplikasyonları: önlem ve tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Erkut Attar
12:00 - 12:15 Vajinal ve abdominal histerektomi komplikasyonları: önlem ve tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Umur Kuyumcuoğlu
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:15 Yemek
13:15 - 15:00 Panel: Malpraktis ve hekimin hukuki sorumlulukları
Moderatörler: Prof. Dr. Rıza Madazlı, Prof. Dr. Oğuz Polat
Medikolegal risk yönetimi Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz
Hekimin hukuki sorumlulukları Dr. Tanıl Başkan
Perinatalasfiksi ile ilgili davalardan kaçınma yolları Dr. Kübra Irmak
Örneklerle malpraktis davalarının adli tıp süreci Prof. Dr. Rıza Madazlı, Doç. Dr. İbrahim Üzün